In memoriam: Gert Harbers

In memoriam: Gert Harbers

Een laatste schuttersgroet aan ons erelid

In 1966 werd Gert lid van Schuttersgilde Sint Joris en begon hij als vendelier. Zijn inzet en plezier in het vendelen werden al snel beloond. Zo werkte hij zich op tot eerste vendelier en werd hij vendelinstructeur. Als afgevaardigde van de vendeliers maakte hij vier jaar deel uit van het korpsbestuur. Gert kon genieten van de vele optredens met het korps en de vendelwedstrijden op een concours. Hij nam zijn rol serieus, was altijd trouw aan de vereniging en vervulde zijn rol met veel plezier.

Na bijna 30 jaar als vendelier verruilde Gert het vaandel voor het sabel. Hij werd vaandelcommandant, maar bleef wel aan het roer als instructeur. Jaren later bekleedde hij nog de functie van koningspaarbegeleider. Gert kende de vereniging en het verenigingsleven als geen ander. Hij stond voor iedereen klaar en men kon altijd bij hem terecht voor raad en daad. Voor allerhande werkzaamheden kon je een beroep op hem doen, zeker als het ging om de organisatie van een schuttersconcours. In 2005 maakte hij nog onderdeel uit van de organisatie van het concours, dat op steenworp afstand van het clubgebouw van Sint Joris plaatsvond.

Als afgevaardigde van Sint Joris was Gert vaak aanwezig bij vergaderingen van de kring of federatie. Daarnaast was hij een bekend gezicht achter de kassa tijdens de jaarlijkse Polse Kermis. Bij de start van een nieuw kaartseizoen kon je op deelname van Gert rekenen. Na zijn jarenlange trouwe inzet voor de vereniging werd hij benoemd tot erelid van Sint Joris en ontving hij een onderscheiding van de federatie.

Ook als erelid bleef Gert betrokken bij de vereniging, bijvoorbeeld door het bezoeken van vergaderingen, St. Jorisdag en de Polse Kermis. Voor velen was hij een bekend gezicht. Er was altijd tijd voor een praatje en Gert was oprecht geïnteresseerd in het wel en wee van de ander. Tijdens de laatste St. Jorisdag, afgelopen april, was hij nog aanwezig bij het ontbijt en de huldiging van de jubilarissen. Hij sloot zijn bezoek aan Sint Joris af met de woorden ‘tot de kermis…’ Helaas heeft het niet meer zover mogen komen. Zijn gezondheid verslechterde en Gert overleed op 7 juni 2023 op 90-jarige leeftijd.

Wij zijn Gert dankbaar voor de vele jaren Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid bij Schuttersgilde Sint Joris.