Historie

Schuttersgilde St. Joris kent een rijke historie, die terug gaat tot het begin van de vorige eeuw.
Buurtvereniging de Pol
Al rond 1930 organiseerde buurtvereniging De Pol allerlei activiteiten voor haar bewoners. Met de Ulftse kermis werden er zelfs kermisattracties in elkaar geknutseld voor de kinderen, zoals een carrousel die geduwd moest worden, een schommel en een wip. Het vogelknuppelen was eveneens een onderdeel van de kermis op de Pol, net als het 'hanen vangen'. Volgens de overleveringen kon men bij dit spel wel eens zijn eigen haan terugvangen, die enkele dagen voor de kermis op geheimzinnige manier uit zijn hok was verdwenen...
Bevrijdingsfeesten
Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog moest de buurtvereniging haar activiteiten noodgedwongen stoppen. Na de oorlog besloten enkele jongelui de vereniging weer nieuw leven in te blazen. De vergadering waarin tot wederoprichting van de buurtvereniging werd besloten, vond plaats in het in Ulft destijds bekende café van Gradus Hogenkamp. Dit café diende tevens als clubgebouw. De eerste activiteit van de heropgerichte buurtvereniging De Pol was het organiseren van Bevrijdingsfeesten op 12 en 13 augustus 1945. Er werd met succes gecollecteerd en de gehele Polse gemeenschap werkte spontaan mee om de Polse Molen, toen nog niet ontdaan van zijn wieken, feestelijk te versieren.
Wieken van de Polse Molen
Nog enigszins beschadigd van de Tweede Wereldoorlog, raakten de wieken van de Polse Molen op 1 maart 1949 in een enorme storm op drift. De storm, met windkracht 11, vernielde het gehele raderwerk en de wieken van de molen. De wieken zijn daarna nooit meer terug geplaatst, ondanks verwoede pogingen van enkelen. Met weemoed denken zij terug aan de tijd dat de Polse Molen zijn wieken nog had. Zoveel zelfs, dat er een lied over geschreven is. Met de kermis en het carnaval op de Pol klinkt het vandaag de dag nog regelmatig: "Al mot ik kroepend op blote vuuten gaon, ik wil nog eenmaol den möl zien drae-ien gaon".

Oprichting Schutterij Pol Vooruit

In 1945 waren de feestklanken van de Bevrijdingsfeesten op de Pol nog maar nauwelijks verstomd, toen enkele bewoners het initiatief namen tot de oprichting van een schutterij. Het hele buurtschap werd hiervoor persoonlijk bezocht en ongeveer 80 gezinnen werden opgeroepen voor de oprichtingsvergadering. Zo werd op 4 oktober 1945, in café Hogenkamp, de Schutterij Pol Vooruit een feit. De contributie werd vastgesteld op 40 cent (18 eurocent) per maand. De schutterij startte met een saldo van fl. 40,20 (18,09 euro) dat was overgebleven van de Bevrijdingsfeesten.

Ideeën waren er in overvloed. Het bestuur wilde graag een draaimolen met de kermis, maar vanwege de hoge belasting moest dit achterwege blijven. Ook waren er plannen voor een mannenkoor, maar hier is men later van teruggekomen. Wel werd toneelvereniging ‘Excelsior’ opgericht. Verschillende stukken werden door de toneelvereniging met veel succes voor uitverkochte zalen uitgevoerd.

In 1947 nam Schutterij Pol Vooruit in Zwanenburg voor het eerst deel aan een schuttersconcours. Hier werd gelijk een eerste prijs in de wacht gesleept. De uniformen van de schutterij bestonden destijds uit een witte broek met rode draad. Later kwam er een pet met rode band bij.

 

Tambour-Pijperkorps St. Joris

Op 23 juni 1950 werd de naam van de schutterij Pol Vooruit gewijzigd in St. Joris. Ook werd een schietvereniging opgericht, die volgens de overlevering “haar kruit volledig verschoten heeft”. Op 7 april 1957 volgde de oprichting van een Tambour-Pijperkorps. Er werd gestart met 22 leden, bestaande uit jongens en meisjes, in leeftijd variërend van 7 tot 14 jaar.

Al gauw bleek dat het bespelen van de instrumenten nog niet zo’n eenvoudige zaak was. Het zou nog tot 10 mei 1959 duren totdat de eerste aubade, bij gelegenheid van een 50-jarig huwelijk, kon worden gebracht. In 1960 werd voor het eerst deelgenomen aan het landjuweel in Didam en aan een concours in Keijenborg, waar het Tambour-Pijperkorps en de schutterij werden beloond met een eerste prijs en het hoogste aantal punten.

In latere jaren kreeg de schutterij een ander aanzien en kwam het accent te liggen op het Tambour-Pijperkorps met vaandrigs. Zodoende kon het voortbestaan van de vereniging in de jaren zeventig in een moderne vorm worden gewaarborgd.

 

Van café Hogenkamp naar de Hofstraat

Door de afbraak van café Hogenkamp moest St. Joris in 1964 op zoek naar een nieuw onderkomen. De vereniging besloot een eigen clubgebouw te bouwen op de hoek van het Heggenseveld en de Debbeshoek, ongeveer waar nu het schoolgebouw van De Wesenthorst (Almende College) staat.

Toen op deze plek plaats gemaakt moest worden voor de nieuwbouw van het centrumplan De Blenk, werd opnieuw gezocht naar passende huisvesting. Hoewel de Polse Molen als mogelijke locatie in beeld is geweest, werd het uiteindelijk toch het huidige terrein aan de Hofstraat. Op 3 mei 1981 werd het clubhuis aan de Hofstraat officieel in gebruik genomen en werd afscheid genomen van het houten gebouw op de hoek van het Heggenseveld en de Debbeshoek.

 

 

In het voorjaar van 2012 werd het clubgebouw aan de Hofstraat gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Het oude clubgebouw vroeg steeds meer onderhoud en voldeed niet meer aan de eisen van de tijd. Bij het maken van de bouwplannen kreeg het nieuwe gebouw het kenmerkende uiterlijk van een boerderij mee.

Dit multifunctionele gebouw en het omliggende terrein doen tot op de dag van vandaag naar volle tevredenheid dienst als onderkomen voor alle activiteiten van St. Joris. Hierbij springt de regionaal bekende Polse Kermis misschien nog wel het meest in het oog.

Meer dan alleen een schutterij

In de herfst van 1957 besloten enkele ‘prettig gestoorde’ heren binnen St. Joris tot de oprichting van een afdeling Carnaval. Veel (oud-)leden zullen met weemoed terugdenken aan het gezellige carnavalsbal in zaal Schepers. De zaterdagavond stond garant voor een bonte en gezellige avond en een unieke verloting met prachtige prijzen. Bij zaal Schepers stond al vroeg een lange rij wachtenden voor de deur, want ook toen gold al: “vol is vol”.

Begin jaren tachtig begon de Carnaval met het organiseren van een pronkzitting rond de elfde van de elfde. In het begin werd deze avond nog bij Schepers gehouden, maar na de verbouwing van het clubhuis in 1988 ontstond er voldoende ruimte om deze avond in het eigen gebouw te organiseren.

In dit historisch overzicht mag ook de kaartclub van St. Joris niet onvermeld blijven. De kaartavonden zijn enorm populair geworden bij een vaste kern van leden. Het hoogtepunt wordt jaarlijks gevormd door het Oliebollen-hartenjagen met een hoge opkomst en enthousiaste deelname.

Klaar voor de toekomst

Het succes van het muziekkorps loopt als een rode draad door de historie van St. Joris. Logisch, want het korps vormt het hart van de vereniging en is met zijn bijzondere samenstelling, aansprekende kleding en moderne muzikale repertoire het opvallende gezicht naar buiten.

Het aantrekken en behouden van jeugdige muzikanten is een belangrijk aandachtspunt binnen de vereniging. Daarom organiseert St. Joris enkele malen per jaar de cursus ‘Muziek Maak Je Zelf’ en is er het jeugdorkest Jong St. Joris.

Ondanks maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de vergrijzing van de samenleving, blijft St. Joris op deze manier een grote aantrekkingskracht op de jeugd hebben. Bovendien kan St. Joris rekenen op de steun en inzet van vele vrijwilligers, die allemaal naar eigen vermogen de vereniging helpen en een warm hart toedragen. Zodoende is Schuttersgilde St. Joris na al die jaren nog altijd een bloeiende en groeiende vereniging!

 

Koningen en Koninginnen Schuttersgilde St. Joris

 

JAAR NAAM
1946 Gert Arntz
1947 Jan Engel
1948 Willem Wikkerink
1949 Gradus Evers
1950 Anton Kok
1951 Bart Heister
1952 Theet Jansen
1953 Theet Jansen
1954 Willie Visser
1955 Beernd Wolters
1956 Bennie Heister
1957 Willie Visser
1958 Jan van Ree
1959 Jan Heister
1960 Theet Horstik
1961 Beernd Beuseker
1962 Beernd Tempels
1963 Jan Kok
1964 Jan Berendsen
1965 Bennie Le Comte
1966 Frans Heutinck
1967 Hendrik Driever
1968 Broer de Leeuw
1969 Toon Roes
1970 Bennie Horstik
1971 Willie Weijl
1972 Harrie Wijkamp
1973 André Driever
1974 Willem Aalders
1975 Theo Driever
1976 Bennie Peters
1977 Henk Hollak
1978 André Driever
1979 Marc Sessink
1980 Albert Meijer
1981 Frans Heutinck
1982 Jan Le Comte
1983 Frank Heutinck
1984 Erik Ketelaar
1985 Eddy Robben
1986 Rob Heuvels
1987 Eugene Kock
1988 Erik Geurtsen
1989 Rudie Jansen
1990 Erik Huls
1991 Toon Roes
1992 Fred Bruins
1993 Robert Horstik
1994 Rudie van Aken
1995 Stef Heister
1996 Theo Kolks
1997 Ben Jansen
1998 Hubert de Jong
1999 Rudie van Aken
2000 Paul Hermsen
2001 Marcel Robben
2002 Edwin de Rosa Spierings
2003 Peter Bockting
2004 Hans Reijers
2005 Paschal Hakvoort
2006 Ton Coenen
2007 Freek Roes
2008 Wilfried Stienissen
2009 Steven Kok
2010 Yvonne Kolks
2011 Belinda Giesen
2012 Stefan Weijl
2013 Rik Haverdil
2014 Simone Hansen
2015 Edwin Marach
2016 Jos Schepers
2017 Bennie Jansen
2018 Jan de Vries
2019 t/m 2021 Wilco Bultink
2022 Marlon Vos
2023 Sven Kopmels

Prinsen en Prinsessen Carnavalsvereniging de Pol

 

JAAR NAAM PRINSENNAAM
1958 Jan Kok Prins Frederik Fluweel
1959 Theet Horstik Prins Joris de Eerste
1960 Wim Aalders Prins Joris de Tweede
1961 Jan Meijer Prins Jan van de Pol
1962 Theet Jansen Prins Theodoor de Eerste
1963 Bertus Driever Prins Alberto
1964 Theet van Lent Prins Wodan
1965 Antoon Kok Prins Antonio
1966 Jan Heister Prins Floris den Bels
1967 Theet Horstik Prins Joris de Derde
1968 Jan Kok Prins Jan den Elfde
1969 Hendrik Driever Prins Henrico
1970 Bennie Geurtsen Prins Benno
1971 Broer de Leeuw Prins Safari
1972 Theo Bleumer Prins Martin de Eerste
1973 Jan Delleman Prins Jan van Praestingsveld
1974 Gertman Geerts Prins Gert-Man
1975 Theo Gruson Prins Boely
1976 Rudie Jansen Prins Ruud
1977 Piet van Toor Prins Piet
1978 Andre Horstik Prins Andre
1979 Willie Lukassen Prins Willie de Eerste
1980 Willie Vos Prins Willie de Tweede
1981 Andre Driever Prins Andreas
1982 Henk Hollak Prins Hendrik de Grutter
1983 Toon Roes Prins Toon
1984 Willie Bultink Prins Zilver
1985 Theo Jansen Prins Theod’or de Tweede
1986 Arnold Berendsen Prins Arnoldus
1987 Bertus Robben Prins Bertus
1988 Felix Egberts Prins Felix
1989 Bennie Vinkenvleugel Prins Ben de Tweede
1990 Martien Tomberg Prins Martin de Tweede
1991 Robert Horstik Prins Robert
1992 Jack Beekman Prins Jacobus
1993 Theo Jansen Prins Theod’or de Derde
1994 Erik Geurtsen Prins Erik
1995 Martin Siemes Prins Martin de Derde
1996 Gerard Koster Gert de Eerste
1997 Hans Ebbers Hans de Eerste
1998 Rudy van Aken Rudy de Eerste
1999 Fred Bruins Prins Frederik van Bariton tot Accordeon de 99e
2000 Wim Vredegoor Prins Wim de Eerste
2001 Robert Horstik Prins Robert
2002 Jeroen Rutjes Prins Jeroen de Eerste
2003 Stef Heister Stef de Eerste
2004 Ben Jansen Ben de Derde
2005 Wilfried Stienissen Wilfried de Eerste
2006 Bas de Leeuw Prins Bas den Eerste
2007 Hans Ebbers Prins Hans den Tweede
2008 Harrie Bruins Prins Harm van de Pol
2009 Erik Geurtsen Prins Erik de Tweede
2010 Hans Reijers Prins Mus
2011 Wim Vredegoor Prins Wim de Tweede
2012 Sonja Giesen Prinses Sonja de Allereerste
2013 Geert Stevering Prins Geert de Eerste
2014 Jurgen Weijl Prins Jurgen de Eerste
2015 Freek Roes Prins Freek de Eerste
2016 Marc Hoksbergen Prins Marc de Eerste
2017 Wilco Bultink Prins Wilco de Eerste
2018 Wilfried Stienissen Prins Wilfried de Eerste 2.0
2019 Tim Overbeek Prins Tim de Eerste
2020 t/m 2022 Dion Olthof Prins Dion de Eerste
2023 Arjen Overbeek Prins Arjen de Eerste
2024 Maureen Bannink Prinses Maureen de Eerste

2019 Wilco Bultink