De schutters van St. Joris

Binnen de schietafdeling van St. Joris houden zich circa twintig personen actief bezig met de schietsport. Elke woensdagavond wordt er door de schutters tussen 20.00 en 22.30 uur in het clubgebouw geschoten met onder andere een kruisboog, luchtgeweer en luchtpistool. Een deel van de schutters schiet in competitieverband in uit- en thuiswedstrijden tegen andere verenigingen uit de omgeving. Ook wordt op de woensdagavond een onderlinge competitie gehouden in het clubgebouw. Ieder lid van St. Joris is van harte welkom om een keer te komen kijken en vrijblijvend zijn of haar geluk te beproeven met een welgemikt schot op de roos.
Wetgeving schieten
Bij het organiseren van schietwedstrijden moet St. Joris voldoen aan wet- en regelgeving. Om ongelukken met (vuur)wapens of nog erger misdrijven met (vuur)wapens te voorkomen, worden die regels streng toegepast en door anderen gecontroleerd. St. Joris houdt zich vanzelfsprekend aan de wet om iedereen een veilige en fijne dag of evenement te bezorgen. Een gevolg van deze wetgeving is dat je maximaal drie keer per jaar onder permanente begeleiding van een wapenvergunninghouder mag schieten.
Verplichte legitimatie
Om mee te kunnen schieten bij een evenement, moeten aan het begin van elke schietbeurt de persoonsgegevens van deelnemers in het zogenaamde introducéregister worden genoteerd. Een schietbeurt, bijvoorbeeld met St. Joris-dag of de Polse Kermis, kan uit meerdere schoten bestaan. In het introducéregister staan de personalia van deelnemers, het type ID-bewijs en documentnummer. "Je kent me toch?", is niet voldoende om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Het is echt nodig om een identiteitsbewijs te laten zien, zodat de gegevens goed en snel kunnen worden genoteerd. Wil je dat niet, of kun je dat niet, dan is het niet mogelijk om deel te nemen aan de wedstrijd.
Privacy waarborg
St. Joris gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Na het schieten bergen we het introducéregister goed op en gebruiken de informatie alleen waarvoor het bedoeld is. Inzage aan derden gebeurt alleen als de wet ons daartoe verplicht. Meer informatie hierover vind je in de informatiebrochure Privacy binnen schuttersgilde St. Joris.

KNTS

Vermoed je ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch gevaar of wapenmisbruik, dan kun je dat melden bij de baancommandant, de vertrouwenspersoon van St. Joris of het meldpunt op de website van de Koepel Nederlandse Traditionele Schutters (KNTS).