Internationaal schutterstreffen bij St. Joris

Internationaal schutterstreffen bij St. Joris

Zaterdag 28 september 2019 vindt op het terrein van Schuttersgilde St. Joris het Euregio Rijn-Waal treffen plaats. Aan dit schutterstreffen doen 25 verenigingen en gilden uit Duitsland en Nederland mee. In totaal worden zo’n 600 schutters verwacht voor een rondgang door Ulft, het Euregio Koningschieten en andere schietwedstrijden.

Rijn-Waal treffen

Het Euregio Rijn-Waal treffen is een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij de koningen uit de Federatie Rees (Duitsland) en Kring De Achterhoek, Montferland en De Liemers strijden om de titel van Euregio Rijn-Waal Koning. Het evenement beoogt de banden tussen Duitse en Nederlandse schutterijen, gilden en broederschappen te versterken.

Vorig jaar wist Jan de Vries, toenmalig koning van Schuttersgilde St. Joris, met een welgemikt schot de koningstitel van de Euregio te behalen, waardoor het Rijn-Waal treffen dit jaar in Ulft is.

Programma

Zaterdag 28 september worden de koningsparen, schuttersverenigingen, muziekkorpsen en andere gasten vanaf 13.00 uur welkom geheten. Na het aanbieden van de erewijn door burgemeester Otwin van Dijk van de gemeente Oude IJsselstreek, wordt het Euregio Rijn-Waal treffen om 14.30 uur geopend met het spelen van de volksliederen en een vendelhulde.

Daarna volgt een rondgang door Ulft via de Hofstraat, Heuvesstraat, Meester Reigersstraat, Delweg, Kempermanstraat, zorgcentrum Debbeshoek, Kempermanstraat, Hofstraat, Vendeliers, Schuttersweg en Hofstraat. Aan de Hofstraat wordt door de officiële genodigden een defilé afgenomen. Bewoners langs de route worden verzocht de straten zoveel mogelijk autovrij te houden en, indien mogelijk, te vlaggen.

Rond 16.00 uur beginnen de schietwedstrijden met aansluitend de prijsuitreiking en inhuldiging van de nieuwe Euregio Rijn-Waal Koning. In de feesttent zorgt de Polband voor livemuziek. De toegang is gratis.

Grensoverschrijdende samenwerking

Het Euregio Rijn-Waal treffen wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het ‘INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland’ van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het grensoverschrijdende karakter van het evenement draagt bij aan het versterken van de culturele netwerken en samenwerkingsverbanden tussen verenigingen aan beide zijden van de grens.