Bestuurswissel St. Joris

Bestuurswissel St. Joris

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van St. Joris op 2 juli 2020 heeft Bas de Leeuw zijn functie als voorzitter neergelegd en ingewisseld voor een algemene bestuursfunctie. Met een welverdiend applaus bedankten de aanwezige leden Bas voor zijn inzet en alles wat er bereikt is in de 13 jaar dat hij voorzitter was.

Tim Overbeek is door de leden gekozen als nieuwe voorzitter. Alle overige agendapunten konden eveneens op instemming van de jaarvergadering rekenen.